iskra.mucko.com
08.200731.08.200730.08.200729.08.200728.08.200727.08.200726.08.200724.08.200723.08.200721.08.200719.08.200718.08.200715.08.200714.08.200713.08.2007

Brišem, brišem.

12.08.2007

Evo nas. četiri generacije žena!

11.08.200710.08.200707.08.200706.08.2007

Danas sam sama uključila prijatelje.

04.08.2007

Danas sam dobila svoje prve cipele. I svoje druge cipele.

03.08.2007