iskra.mucko.com
02.200726.02.200724.02.200720.02.200719.02.2007

Ovaj Riba zna mi ići na mali živac!

16.02.200715.02.200713.02.2007

Dok ja spavam mace čuvaju kolica.

08.02.2007

Moj prijatelj Tux.

06.02.2007

Moj prijatelj Riba.

04.02.200703.02.2007


Doktor Milivoj naučio nas je vježbu "Mali Buda". Dobar je taj Budizam!

02.02.200701.02.2007


Hi auntie Jenelle! This one is for you.